ข่าวภาคเหนือ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ตั้งแต่ประตูทางเข้า โดยเฉพาะจุดรวมคนอย่างศูนย์อาหาร ที่มีการจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันไว้อย่างดี

1 กันยายน 2563

ข่าวภาคเหนือ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ตั้งแต่ประตูทางเข้า โดยเฉพาะจุดรวมคนอย่างศูนย์อาหาร ที่มีการจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันไว้อย่างดี