จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่อมแซมคริสตจักรบ้านศรีวิเชียร ต.แม่ข้าวต้มท่าสุด

4 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วยกันซ่อมแซมคริสตจักรบ้านศรีวิเชียร ต.แม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และช่วยกันเทพื้นบ้านผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโบสถ์