จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายช่วยกันพัฒนาพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ชุมชนพนาสวรรค์

11 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายช่วยกันพัฒนาพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ชุมชนพนาสวรรค์ หมู่13 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย