จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าอ้อ

30 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา นำทีมจิตอาสาจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ วัดป่าอ้อ หมู่ 8 อ.เมือง จ.เชียงราย ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น