จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัย

9 ตุลาคม 2563
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณ สนามเทนนิส สวนไผ่ โรงแรมราชภัฏอินทร์ สำนักวิชาท่องเที่ยว สำนักวิชาศิลปะฯ ให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามมากขึ้น