จิตอาสาโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียติ (ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

28 กรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียติ ที่จัดขึ้นบริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้