จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาคลองขัวแคร่หมู่14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

25 ตุลาคม 2563
วันที่ 25 ต.ค 63 ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา กองอาคารสถานที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสา พัฒนาคลองขัวแคร่หมู่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา ต บ้านดู่ อ เมือง จ เชียงราย จำนวน 122 คน