จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาแปลงผักสวนครัวภายในองค์กร

6 พฤษจิกายน 2563

โครงการจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2563 พัฒนาพื้นที่แปลงผักสวนครัวบริเวณพื้นที่สำนักงานกองอาคารสถานที่ เตรียมพื้นที่ปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภคภายในองค์กร