จิตอาสาพระราชทานพัฒนาอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

18 ธันวาคม 2563
จิตอาสาพระราชทานพัฒนาอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย