จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัย

25 ธันวาคม 2563

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณอาคาร 100 101 102 ทำการทาสีจราจรบริเวณลานจอดรถ ให้ชัดเจน และสวยงามยิ่งขึ้น