จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณศูนย์อาหารและโรงเรียนสาธิต

15 มกราคม 2564
จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณศูนย์อาหารและโรงเรียนสาธิต