จิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (กำจัดผักตบชวา บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จเชียงราย)

27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ ขอบคุณที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้