จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผอ ราชัน ทนันชัย และทีมงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยจัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดใบไม้ตามไหล่ทางถนน บริเวณสนามกีฬาราชภัฏรวมใจ,สระว่ายน้ำ,สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงยิม,สนามกีฬา Spot Complex,อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่),อาคารที่พักอาศัย Uni House