"คนค้นข่าว" จิตอาสาราชภัฏราชเชียงราย สืบสานความพอเพียง ตำรวจ-ทหาร พันธุ์ดี

10 มิถุนายน 2563

#CRRUonairLiVE
" ค น ค้ น ข่ า ว "
หลังเคารพธงชาติชมข่าวรับอรุณเช้าวันใหม่
เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ
ตอน จิตอาสาราชภัฏราชเชียงราย
สืบสานความพอเพียง ตำรวจ-ทหาร พันธุ์ดี
เวลา 8.00 - 8.55 น.