จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติรื้อและเก็บกู้หลังคาที่ถูกพายุถล่ม ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงรายและชาวบ้าน

1 พฤษภาคม 2566

วันที่ 1 พ.ค.66 เวลา 08.00น -10.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมลตรีเทศบางตำบลนางแล ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมทำจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 1 จุด บ้านนางอรษา เขื่อนเพชร บ้านร่องปลาค้าว ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมรื้อและเก็บกู้หลังคาที่ถูกพายุถล่ม