จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแชมเปลี่ยนกระเบื้องบ้านเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

26 เมษายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแชมเปลี่ยนกระเบื้องบ้านเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน