จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแชมบ้านเจ้าหน้าที่คุณโสพล ไชยล้อม

28 เมษายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแชมบ้านเจ้าหน้าที่คุณโสพล ไชยล้อม