กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)

5 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้นำทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กฤษณ์ ขาวศรี จากสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และทีมงานโสตฯ ประจำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงานห้องประชุมในงานวันรับปริญญา การได้เข้ามาศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางทีมงานมหาวิทลัยราชภัฏเชียงรายได้รับข้อมูลรายละเอียดและแนวทางในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบห้องประชุมสำหรับงานระดับประเทศ และได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานที่ทางมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เจอกับภารกิจที่ท้าทายหลายอย่างและจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ