จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงรายดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี

24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธส่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี จิตอาสา 904 รหัส 4A-393/ก นำกำลังจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 24 นาย ร่วมกับ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย นำกองกำลังรักษาดินแดน จำนวน 10 นาย และ มทบ 34 เชียงราย จำนวน 10 นาย เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการรื้อถอนหลังคา เสา ศูนย์เรียนรู้จำนวน 2 หลัง และได้ทำการนำวัสดุเดิมสร้างขึ้นใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนงานเครื่องจักรจาก นายวารดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย