จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสุดพร้อมชาวบ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้าน บ้านนางสาวสายชล แยส่อ (เป็นผู้พิการทางการเจริญเติบโต และมีหลายโรครุมเร้า)

1 กันยายน 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 07.30 – 16.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ พ.ต.อ.เทคนิค จันสี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสุด พร้อมด้วย กต.ตร.สภ.บ้านดู่ ตำรวจจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านศรีวิเชียร ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรณี บ้านนางสาวสายชล แยส่อ เป็นผู้พิการทางการเจริญเติบโต และมีหลายโรครุมเร้า เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ของจังหวัด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการดังนี้
    1.เทพื้นบ้านเป็นคอนกรีต เพื่อป้องกันฝนซึมเข้าที่ห้องนอน
    2.เปลี่ยนฝาผนังบ้านจากไม้ไผ่เป็นฝายิ่บซั่มบอร์ด
    3.เปลี่ยนหลังคาบริเวณที่มีรูรั่ว


บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเร็จเรียบร้อยแล้ว