ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ส่งมอบเหล็กโครงหลังคาพร้อมแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เพื่อก่อสร้างบ้านปันสุขให้เด็กหญิง พิราวัลย์ แซ่จัง ในพื้นที่ อ.เชียงแสน (ผู้ด้อยโอกาส)

6 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน  2566

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิกาบดีฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานนำโดย ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีฯพร้อมกำลังพลทุกนายร่วมกับสำนักเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน ชร.นำโดยนาย พลภพ มานะมนตรี นายกเทศมนตรีพร้อมคณะฯ//ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียง อ.เชียงแสน ชร. นำโดย นาย วสันต์ เทียมตา กำนันฯ //โรงเรียนบ้านสบคำ นำโดย นายศุพภชัย เ้ขื่อนเพชร ผู้อำนวยการพร้อม คุุณครู กานดา สิทธิแก้ว(ครูเจี้ยบ) ครูประจำชั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ส่งมอบเหล็กโครงหลังคาพร้อมแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. และมี ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง//ตัวแทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง//ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสปคำ พร้อมญาติพี่น้องของ เด็กหญิง พิราวัลย์ แซ่จัง เป็บผู้รับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างบ้านปันสุขให้สำเร็จไปได้ด้วยดี