ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 38 นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธศาสนา โดยลงพื้นที่วัดพระธาตุดอยแม่ย่าม่อน ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

9 กันยายน 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 38 นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธศาสนา โดยลงพื้นที่วัดพระธาตุดอยแม่ย่าม่อน ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย กิจกรรมพัฒนามีดังนี้
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่ ทำการปลูกดอกกระดุมทองเลื้อยและกาบหอยแครงด่าง ทั่วบริเวณวัด
2.ปรับพร้อมเทลานพญานาคราช
3.เทพื้นถนนทางลงแม่น้ำโขงกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย