ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้าน นายดวงคำ กันทะเตียน (ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง)

13 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -14.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน นำโดย  ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา และทีมชุดจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้าน นายดวงคำ กันทะเตียน (ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง) โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

1.ปรับปรุงพื้นบ้าน
2.ปรับปรุงห้องน้ำ
3.ระบบไฟฟ้า
4.ปรับพื้นผิงหน้าบ้านกันน้ำท่วมขัง

บัดนี้ดำเนินการเรียบร้อยและสามารถอยู่อาศัยได้

       นายดวงคำ กันทะเตียน อาศัยอยู่เพิงกระต้อบหลังบ้านมุงสังกะสีเก่าผุพังมีรอยรั่ว  ปลูกอยู่หลังบ้านอีกหลัง  บนพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำถ่วมขัง  เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ทำการถมดินเพื่อทำประโยชน์ ส่งผลกระทบทำให้กระท่อมหลังดังกล่าวมีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยสภาพกระท่อมหลังนี้ปลูกขึ้นด้วยไม้เนื้ออ่อนพื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่ และไม้กระดานผุๆมาเป็นเวลานานหลายปี พื้นกระท่อมยกสูงเพียง 1 เมตร  ที่มีน้ำท่วมขังในยามฝนตก จึงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงนานานชนิดได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องจำยอมอยู่ในสภาพแบบนี้เป็นเวลาหลายปี ในช่วงเข้าฤดูฝนปีนี้ ทางท้องที่ท้องถิ่น ได้จัดส่ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของสถานการไข้เลือดออกประจำปี จนได้พบกับกระท่อมหลังนี้และยังเป็นผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง  ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้  มีรายได้เพียง เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน และเบี้ยผู้พิการ 800 บาท/เดือน รวมรายได้เพื่อการยังชีพ 1400 บาท/ต่อเดือนเท่านั้น ทางกลุ่ม อสม.ได้แจ้งไปยังงานสาธารณสุขประจำท้องที่(ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ) ต่อจากนั้นได้ประสานงานมายังกลุ่มจิตอาสา 904 และกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ได้ทำการให้ความช่วยเหลือผู้พิการรายนี้อย่างเร่งด่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน โดย ผศ.ดร ศรชัย มุ้งไธสง อธิการบดี ได้มอบหมายงานนี้ให้แก่ ผศ.ดร. นาวิน พรมใจสา นำกลุ่มจิตอาสา 904 และกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน นำกำลังพล ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน สท.สมาชิกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านใกล้เคียง จำนวน 25 นาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรรมการส่งเสริงกิจการของมหาวิทยาลัย  กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ ฯลฯ ประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบริจาค
       ผศ.นาวิน พรมใจสา ได้นำทีมจิตอาสาฯ ลงพื้นที่ทำการรื้อถอนสิ่งที่ผุพัง ปรับพื้นที่ใหม่เพื่อทำการก่อสร้าง ปรับปรุง ตามการที่ทีมสำรวจ ได้ลงพื้นที่สำรวจและความจำเร่งด่วนตามความต้องการของผู้พิการ วัสดูอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชเชียงรายเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับภาคเอกชน และท้องที่ ท้องถิ่น ในครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม หลัก มีดังต่อไปนี้  

1) ปรับปรุงพื้นกระท่อมจากเดิมเป็นไม้กระดานอย่างดีทนทานแข็งแรง
2)ปรังปรุงห้องน้ำเปลียนโถสส้วมเป็นโถส้วมชักโครกพร้อมช่อมแซมประตูห้องน้ำ /เปลียนหลังคาห้องน้ำจากสังกะสีเก่าผูพังเป็นหลังคาเมทัลชีท
3)นำดินทรายไปถมกลบบริเวรหน้ากระท่องเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและสดวกในการเข้าออกที่พักอาสัย
4)ติดตั้งชุดไฟฟ้าโซร่าเชลอีกสองชุดเพื่อเกิดแสงว่างในยามค่ำคืน

          โดยได้ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างครั้งนีราวครึ่งวัน (9.00-12.00น.) ภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางต้านสท.ศิริพร เสนใจใจได้กล่าว ต้องขอขอบคุณเป็นสูงที่ส่งคนของพระราชา จิตอาสามาช่วยผู้ตกทุกได้ยาก ให้ได้รับการดูความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในนามตัวแทน สท.ทุกคนคนก็จะเข้าไปหาข้อมูลผู้ลำบาก ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้ครบทุกหมู่บ้าน  ส่วน ผศ.ดร นาวิน พรมใจสา ยังกล่าวเพิ่มอีกด้วย จาก ที่ได้รับมอบหมาย จากอธิการบดี มหาวิทยลัยราชเชียงราย ให้นำกลุ่งพลังจิตอาสา904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วม กับท่านเจ้าคุณฯพบโชค แห่งวัดห้วยปลากั้ง/ สภ.บ้านดู/เทศบาลบ้านดู่/กลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิ่น/พี่น้องชาวบ้านโป่งพระบาท ได้ร่วมจิตอาสา เป็นคนของพระราชาได้ให้ความช่วยเพลือ  พระสกนิกรของพระองค์ท่านที่ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือตัวเองไม่ แม้จะอยู่ไกลใกล้เพียงใด หากกลุ่มจิตอาสาฯได้ทราบ ก็จะประสานงานหาทางช่วยเหลืออย่างเร่วด่วน ด้วยความสำนึกฯ ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนของพระราชา  ท้ายสุดนีี้จากการสอบถาม นาย นายดวงคำ กันทะเตียน ฝากกราบขอบพระคุญ องค์พระเจ้าแผ่นดิน ที่ส่งคนของท่าน (จิตอาสา) มาช่วยผม ผมคนบ้านอยู่ห่างใกลท่านฯ ( ผมกลัวผมพูดผิด) ท่านยังเมตตาส่งคนของท่านมาช่วยผม ผมไม่รู้จะตอบแทนพระคุณท่านฯได้อย่างไร อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่กล้าไปหาหมอให้รักษาโรคประจำตัวของผม คือ ผมกลัวเข็มฉีดยา และไม่กล้าบอกใคร  และ สิ่งที่อยากได้คือ รถวิวแชร์ หรือ สามล้อโยกสำหรับคนพิการ  จะได้ไปใหนมาใหนได้ เหมือนครั้งก่อน  ส่วนเรื่องอุปโภคก็แล้วแต่จะสงสารของเพียงมีข้าวสาร อาหารแห้งก็เพียงพอสำหรับชีวิตแล้ว ขอขอบคุณทุกๆ คนที่มาช่วยผม