ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้าน นาง อำพรรณ พึ่งศรี (บุคลากร มร.ชร.)

6 ตุลาคม 2566

120 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย บ้านนาง อำพรรณ พึ่งศรี (ป้าบัวเรียบ) อายุ 59 ปี เป็น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อายุการทำงาน 21 ปีเต็ม ปัจจุบันร่างกายเริ่มอ่อนแอ เป็นโรคใขข้อเสื่อม/กระทับเส้น อาศัยอยู่กับ ลูกชายอีก 2 คน สภาพบ้านที่อยู่อาศัยกระเบื้องแตกหลายทำให้ฝนรั่ว เนื่องจากได้ก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 36 ปีแล้ว จึงผุพังไปตามการเวลา ป้าบัวเรียบจึงได้ขอความช่วยเหลือมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผศ.ดร ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิบดี นำทีมจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

1)เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด
2)ซ่อมแซมห้องน้ำ/เปลี่ยนชักโครก/เปลี่ยนประตูห้องน้ำ
3)ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง

กลุ่มจิตอากำลังเร่งปฎิบัติหน้าอย่างเร่งด่วน ให้เสร็จ ภายในหนึ่งวัน