กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

6 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เก็บขยะภายในมหาวิทยาลัย ตามพื้นที่โดยรอบดังนี้ สนามกีฬาราชภัฏรวมใจ หน้าโรงเรียนสาธิต หน้าศูนย์อาหาร หอประชุมกาสะลองคำ อาคารสำนักงานอธิการบดี ถนนไหล่ทางไปประตู 1 และศาลาพระฯ