ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทีมผู้บริหารฯ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

12 ตุลาคม 2566

12.10.2566 (13.00 น.)
ณ.อาคารเรียนรวม(100/101/102)
          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทีมผู้บริหารฯมาร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสา 904 นำโดย ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี นำกลุ่มพลังจิตอาสาฯ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องเป็นวัน นวมินทร์มหาราช หรือ วัน สัตตมวรรณ์คือวันคล้ายวัน สวรรคต เป็นปีที่ 7 ของราชการที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชมการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยความสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และยังอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านฯ และพวกเรากลุ่มจิตอาสาฯลฯขอเป็น ข้าพระบาทของพระองค์ท่านต่อไปจนก่วชีวิตจะหาไม่และจะเป็นคนของพระราชา ของรัชกาลที่ 10 เพื่อจะได้ช่วยเหลือพระสกนิกรของท่านต่อไปฯ
          พวกเราทุก คนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้และจะทำต่อไป ด้วยความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป