กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

20 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย (จัดเก็บขยะ) โซนพื้นที่ อาคารราชภัฏภักดีนุสรณ์, ตึกท่องเที่่ยว,โรงแรมราชภัฏอินน์,คณะมนุษย์ฯ,คณะนิติศาสตร์,คณะวิทยการจัดการ และสำนักศิลปะวัฒนธรรม เข้าแถวพร้อมกัน เวลา 07.40 น.