กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

27 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทางสวนสมเด็จ แพทย์พื้นบ้าน ตึกมนุษย์ 2 โรงผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำดื่ม