กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

24 พฤษจิกายน 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย จัดเก็บขยะบริเวณไหล่อาคารศูนย์วิจัย คณะพยาบาล อาคาร 101 และ 102 อาคารคณะบัญชี อาคารวิทย์สุขภาพ