กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทางอาคารยุพราช อาคารเรียนรวม 1 พื้นที่โดยรอบหอประชุมใหญ่

17 พฤษจิกายน 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทางอาคารยุพราช อาคารเรียนรวม 1 พื้นที่โดยรอบหอประชุมใหญ่