กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

1 ธันวาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย จัดเก็บขยะบริเวณไหล่อาคารเทคโนอุตฯ /ความหลากหลาย/ศูนย์หม่อนไหม/อาคารศิลปะกรรม/หอดูดาว/ศูนย์ชาติพันธุ์/อาคารมิตรภาพไทย