กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ซึ่งเป็นวัยชราสองคนตายาย คือ นายบุญทรง เสมบุตรวัย73ปีพร้อม นาง อารีย์ เสมบุตร วัย 74ปี บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

24 พฤษจิกายน 2566

ณ.บ้านเลขที่242ม.18  บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทาน เข้าทำการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ซึ่งเป็นวัยชราสองคนตายาย คือ นายบุญทรง เสมบุตรวัย73ปีพร้อม นาง อารีย์ เสมบุตร วัย 74ปีเป็นผู้ป่วยโรคกระดูดทับเส้น มาหลายปีไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เพื่อดำเนินชีวิตได้ดังเดิมมีเพียงเบี้ยเลี้ยงผู้สูงวัย/เบี้ยจากบัตรประชารัฐเดือนละ2000บาทต่อเดือนในการใช้จ่ายในการดำรงชีพ
ต้องใช้อย่างมัทยัดอย่างสุดๆไปอีกอย่างการรับจ้างก็ไม่มีคนจ้างเพราะอายุมากแล้ว
ประกอบบ้านที่พำนักอยู่ในปัจจุบันก็ได้รับบริจาคก็มา จากผู้ใจบุญ ได้นำมาปลูกสร้างเป็นเวลาหลายปีทำให้หลังคาที่เป็นสังกะสีเก่า ได้ผุพังไปตามกาลเวลาอีกทั้งฝาบ้านบางส่วนทำจากฟากไม้ไฝ่ มีปลวกมอดเจาะกัดกินจนผุพัง อีกทั้งห้องครัวเป็นครัวแบบโบราณใช้ไม้ฟืน เป็นเชื้อเพลิงแบบดั่งเดิม ด้านอาหารการกินก็มีลูกหลานส่งข้าวสารอาหารแห้งมาให้กินบ้างเป็นบางครั้งจึงเป็นการดำชีพแบบลำบากพอสมควร
ทางผู้นำชุมชนจึงได้สำรวจและทำประชาคนในหมู่บ้านได้ลงความเห็นมีมัติให้เห็นสมควรให้ช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเร่งด่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของครอบครัวดังกล่าวฯ ได้ลงสำรวจความต้องการและความจำเป็นฯเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือ ในวันศุกร์ ทุกวันศุกร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดให้โครงการจิตอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง  ผศ.ดร นาวิน พรมใจสา รองอธิบดีจึงนำทีมจิตอาสาลงพื้นที่พร้อมกับพ.ต.อ.เทคนิค จันสี ผกก.สภ.บ้านดู่/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ชาวบ้าว/กลุ่มแม่บ้านใกล้เคียง และกลุ่มบุญนิยม ทำการซ่อมแซมปรับปรุง ตามผู้ที่ยากไร้ ร้องขอความช่วยเหลือมา อย่างเร่งด่วน
โดยมีรายซ่อมแซม ดังต่อไปนี้ 1)เปลี่ยนหลังคาจากสังกระสีเป็นแผ่นเมทัลชีท
2)เปลี่ยนฝาบ้านเดิมเป็นฝากไม้ไผ่เป็นสมาชบอด
3)เปลี่ยนประตูห้องครัว
4)เปลี่ยนประตูห้องน้ำ
5)เปลี่ยนชักโครก หลังคาแมททรัลชีส
เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้พักอาศัยได้สะดวกสะบายขึ้นตามอัตภาพในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น
โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับท่านเจ้าคุณพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งพร้อมกับคหบดีฯครอบครับท่าน อนันต์/ท่าน อาสรา จงสถาพงษ์พันธุ์ ผู้ใหญ่ใจให้การสนับสนุนมาโดยตลอดที่มีจิตกรรมจิตอาสาฯ ทำให้บรรลุ เป็นผลสำเร็จด้วยดี เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดทางด้าน นายบุญทรง นางอารีย์ เสมบุตร เจ้าของบ้านยกมือสาธุ ท่วมหัว กล่าวขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วน ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมมาช่วยเหลือครอบครัวครัวตนเองที่เป็นผู้ยากไร้ลำบากในวัยชราให้อยู่ในสังคมได้ตามสมควรต่อไป
 และอยากกราบด้วยความสำนึกถึงพรมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่ท่านเมตตาส่งคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มาช่วยเหลือ แม้จะอยู่ในป่าเขา อยู่ในป่าในดอย ท่านฯยังส่งคนมาช่วยเหลือผู้ยากไร้ลำบาก
ด้วยความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เป็นบุญของครอบครัวเราแท้ๆที่ท่านส่งคนของท่านมาช่วยเหลือ
และขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมและจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนชีวิตจะหาใม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
และสิ่งที่ครอบครัวนี้อยากได้ต่อไปคือ เครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง
ก็คงเพียงพอ ต่อการดำรงชีพต่อไป ขอบคุณทุกท่าน ทีมาช่วยเหลือ
 (ชาญณรงค์ ชัยชนะ รายงาน)