จิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

9 พฤษภาคม 2567

ณ.บ้านเลขที่101ม.5.บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
   ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพร้อมกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ  มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีฯ จิตอาสา4A-393/จิตอาสา904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน20นาย
ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ที่บ้าน ของ นางจันทร์เป็ง เกษแก้ว อายุ86ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงป่วยหลายโรค /กระดูกเสื่อม/โรคไต/ลิ้นหัวใจรั่ว อาศัยอยู่กับลูกชาย นายสวัสดิ์ ดวงดี อายุ67ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโตฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และต้องคอยดูแลแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นเวลากว่า3ปี แล้วมีรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงวัยและเบี้ยคนพิการ(800+600=1400/เดือน)ซึ่งเป็นรายได้อันน้อยนิด/แต่ต้องดำรงชีพอยู่ให้ได้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างเป็นเวลานานจึงผุพังไปตามกาลเวลา ที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรงอาจเกิดอันตรายต่อการดำเนินชีวิต
ด้วยการออกสำรวจความเป็นอยู่ของประชากรของหมู่บ้าน
ด้วยความลำบากของครอบครัวนี้ฯ ผู้นำชุมชนจึงมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้าน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จึงประสานขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง/ผู้ใหญ่บ้านได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนกลุ่มจิตอาสาฯ มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมการก่อสร้างบ้านพร้อมกับช่างก่อสร้างจิตอาสาฯประจำหมู่บ้าน มาช่วยกันคนละไม้ละมือ ตามความสามารถของแต่ละคน ตั้งแต่รากฐาน/โครงสร้าง/หลังคา/ฝาผนัง จนเสร็จสิ้นฯลฯ
ในระหว่างการก่อสร้างยังมภาคเอกชนฯมาร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภค/เครื่องบริโภคฯ ต่างที่จำเป็นในการก่อสร้างและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง
   ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบหมายภารกิจในการก่อสร้างในครั้งนี้ 

       1)ทำหลังคาระเบียงบ้านด้านทิศตะวันตก
       2) เทพื้นระเบียงบ้าน
       3) ฉาบฝาผนังในตัวบ้านและช่วยงานตามที่ได้รับการร้องขอมา
    โดยได้รับอำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง โดยสำนักเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยและผู้นำชุมชน
กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ประกอบอาหารและน้ำดื่มตลอดงานฯ
  ด้านนาย สวัสดิ์ ดวงดี ลูกชายเจ้าของบ้านได้กล่าว ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านทั้งผู้นำชุมชน/เทศบาลฯพร้อมทั้งภาคเอกชน
 และเหนือสิ่งอื่นใดคือคนของพระราชา จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานทุกท่าน
หากเสียงของข้าวไปถึงองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอกราบขอบพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีคนของพระราชได้มาช่วยเหลือครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยความสามารถของตัวข้าพเจ้าเองคงไม่สามารถทำได้
ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านแท้ๆที่ทำให้ มีบ้านหลังใหม่ให้กับแม่ข้าพเจ้าได้อยู่อย่างมั่นคงในบั้นปลายชีวิต
  ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดไป
 (  ชาญณรงค์ ชัยชนะ ภ่ายภาพฯ/รางยงานฯ)