กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

12 พฤษภาคม 2567

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่บริเวณ ประตูทางเข้า 1 ถึงอาคารบริหารงานกลาง