จิตอาสาปรับปรุงบ้านระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งน้ำตก

29 เมษายน 2567

   ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีฯ จิตอาสา 4A-393/จิตอาสา904 มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานทีมงานสาธารนูปโภค ทำการเข้าตรวจเช็คปรับปรุงระบบประปาบ้านบ้านโป่งน้ำตก