กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยกำจัดวัชพืชบริเวณหนองน้ำ บ้านขั่วแคร่

15 พฤษภาคม 2567

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยกำจัดวัชพืชบริเวณหนองน้ำ บ้านขั่วแคร่