กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนาพื้นที่ วัดปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

22 พฤษภาคม 2567

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนาพื้นที่ วัดปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย