จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานของ มลฑล ทหารบกที่37 ค่ายเม็งรายมหาราชฯ ลงพื้นที่บ้านของนาง สังวาลย์ วันพุธ ผู้สูงอายุวัย 77ปี หมู่บ้านไทยสมุทร (สี่แยกแม่กรณ์)

24 มิถุนายน 2567

วันที่ 24มิถุนายน2567 (8.30น.)
ณ.บ้านเลขที่ 106 ม.ที่ 1 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
      ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีฯ จิตอาสา 4A-393/ก จิตอาสา904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานของ มลฑล ทหารบกที่37 ค่ายเม็งรายมหาราชฯ  ลงพื้นที่บ้านของนาง สังวาลย์ วันพุธ ผู้สูงอายุวัย 77ปี หมู่บ้านไทยสมุทร(สี่แยกแม่กรณ์)
บ้านหลังนี้เป็นบ้านจัดสรรแห่งแรกของ จ.เชียงราย ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา51ปี ด้วยระยะเวลาอันยาวนานจึงทำให้บ้านมีความผุพังไปตามกาลเวลา ในช่วงต้นเดือน ห้องโถงกลางตัวบ้านเกิดการระเบิดของกระเบื้องหลุดล่อนทั่วทั้งห้องโถง จนทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความตื่นกลัวและกังวลเกรงจะไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตประจำวัน จึงได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือไปยังทางมณฑล ทหารบก37 ค่ายเม็งรายมหาราช แต่ยังขาด ช่างฝีมือในด้านการปูกระเบื้อง จึงได้ขอความสนับสนุนมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มีจิตอาสาพระราชทานช่างฝีมืออาชีพ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านหลังดังกล่าว
  บ้านหลังนี้ในอดีตเป็นที่พำนัก ของนักจัดรายการชื่อดัง อาวาที  สู้ทุกทิศ รุ่นแรกของเชียงราย รุ่นราวคราวเดียวกับ เซียนเป๋เกข่าว/ประยูร สมุทรสิน/ทรงธรรม ปัญญาดี และอีกหลายๆคน
ในปัจจุบันแม่สั่งวาล อาศัยอยู่กับลูกสาวคนเล็ก เพียงสองคน ด้านอาหารการกิน แม่สังวาลย์ ยังประกอบอาหารรับประทานเอง เพราะในอดีตเคยเป็นแม่ครัวใหญ่เปิดร้านขายข้าวแกงชื่อดังของเชียงราย
  ทุกวันนี้มีความผูกพันกับบ้านหลังนี้มากจะไม่ย้ายไปที่อื่นจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฯ
  ในวันนี้พอรู้ว่ามีคนของพระราชา มาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ แม่สังวาลย์ดีใจเป็นอย่างมาก ที่อยู่มาวันหนึ่งจะได้มีคนของพระราชา มาช่วยเหลือตนเองในการซ่อมแซมบ้านให้ ทั้งที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าตนเองคงไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นพระบารมีของ พระเจ้าแผ่นดิน ร.10เพราะอายุมากแล้ว แต่วัน พระเจ้าแผ่นดิน ได้ส่งคนของพระองค์ท่านมาช่วยแล้ว ไม่นึกไม่ฝัน ว่าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดผนังเพื่อเคารพบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนไทยทั่วประเทศฯ วันนี้จะมาให้ความช่วยเหลือถึงบ้านแม่ฯไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยซึ่งมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจไทยทุกดวง  และขอขอบคุณจิตอาสาพระราชทานทุกท่านที่ได้มาช่วย
ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มาจิตอาสาพระราชททานฝีมือช่างระดับอาชีพฯ และมลฑลทหารบกที่37ค่ายเม็งรายมหาราชฯ  ในขณะเดียวกันแม่สั่งวาลย์คอยให้กำลังใจ กับจิตอาสาพระราชทานคอยส่งน้ำเย็นให้กับทุกคนอย่างใจจดจ่อ ที่ จะมีพื้นบ้านใหม่ฯ
  ด้าน นส.แสงรวี สู้ทุกทิศ ลูกสาวอีกคนของแม่สั่งวาล ที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง เช่นวัสดุ อุปกรณ์ ทราย กระเบื้อง ปูนาซีเมนต์
รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม ให้กับจิตอาสาฯทุกนาย ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้
 และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของจิตอาสาพระราชทานทุกนายที่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนสนองให้กับพระราชาฯ
และเกิดประโยชน์ต่อทวยราษฎร์ของพระองค์ท่าน
แม้เราจิตอาสาพระราชทานจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งอันเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจ ที่ได้ทำงานสนองให้กับพระราชาของพวกเราชาวจิตอาสาพระราชทานฯ และพวกเราจะขอร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นคนของพระราชาและจะทำดีต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และมุ่งปฏิบัติตนให้สมดังความขวัญที่เรามีว่า
มุ่ง มั่นขยันทำงานด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี
ไธ ธำรงค์จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
สง เคราะห์ปฎิบัติต่อผู้ยากไร้ด้วยความเมตตา จิตอาสาพระราชทาน
(ชาญณรงค์ ชัยชนะ ถ่ายภาพ/รายงาน)