จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานของ มลฑล ทหารบกที่37 ค่ายเม็งรายมหาราชฯ ลงพื้นที่บ้านลงพื้นที่ช่วยเหลือดำเนินการก่อสร้างบ้านของ นาง จันทร์สม เขียวอ่อน อายุ62ปี

30 มิถุนายน 2567

รายงานกิจกรรมบ้านจิตอาสาฯ
29-30มิถุนายน2567
ณ.บ้านเลขที 9   ม.12บ้านโกสินทร์นิมิต ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
     ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯมอบหมายให้
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา  รองอธิการบดีฯ รหัส 4A-393/ก จิตอาสา904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย (ค่ายเม็งรายมหาราช) พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือดำเนินการก่อสร้างบ้านของ นาง จันทร์สม เขียวอ่อน อายุ62ปี ตามที่ได้รับการที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนฯ ตามที่ได้รายงานในเบื้องต้นใว้แล้วนั้นฯ ในวันที่28-30 มิถุนายน 2567 ทีมจิตอาสาพระราชทานพร้อมทำกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม 2567 เป็นกรณีพิเศษสุดในรอบปี
อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาที่เคยทำเป็นผลงานอันประจักร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างมากมายพร้อมทุกครั้งที่ทำกิจกรรมก็มีการทำรายงานการปฏิบัติงานเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อรายงานต่อผู้ที่มีส่วยเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานตามลำดับฯ ทุกครั้งที่มีการออกทำกิจกรรมฯ จนเป็นที่ยอมรับในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในระดับประเทศได้กล่าวถึงฯมีคำชื่นชมจากทุกภาคส่วนฯ
    และกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าสำคัญเป็นอันมากที่กลุ่มพลังจิตอาสาฯได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีพร้อมครอบครัวของท่านได้มาเยี่ยมมาเป็นขวัญและกำลังใจได้เป็นอย่างมากฯแก่จิตอาสาทุกท่านนั้นคือ ท่านกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
นำโดยท่าน นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์  พร้อมด้วย
คุณ ศุภศรี คุณประภากร
คุณ อันดามัน คุณแระการ
คุณ สุขมีนา ภาสะวนิช
คุณ นภนต์ ภาสะวนิช
คุณ ขวัญฤทัย มัยลาภ
คุณ บุษบา มัยลาภ
ทุกท่านบินตรงจากกรุงเทพฯถึงเชียงรายเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯและมอบทุนสมทบในการทำกิจกรรมจิตอาสาฯให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนได้เกิดประโยชน์อันแท้จริงต่อผู้ลำบากยากไร้สมควรแก่การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
    ทางด้านตัวแทนฯของท่าน นิวัตน์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานจิตอาสาฯร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับความรู้สึกก็อดสงสารไม่ได้เขาลำบากจริงๆ และได้รับข้อมูลว่าที่ผ่านมาจิตอาสาพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าให้การช่วยเหลือทั่วจังหวัดเชียงรายอย่างมากมายทั่วทุกอำเภอเฉลี่ยเดือนละสองหลังหรือมากกว่านั้นตามที่เคยรายงานไปแล้ว ท่านและครอบครัวก็อยากที่จะไปเห็นของจริงที่เคยให้การช่วยเหลือที่ผ่านมา ด้วยท่านและคณะ มีเวลาอันจำกัดก็ได้ไปเยี่ยมเพิ่มเติมอีก 5 ครอบครัวที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันและเคยไดัรับการช่วยเหลือมี่ผ่านมาฯ
1)นางจันทร์สม เขียวอ่อน บ้านเลขที่9ม12ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง.จ.เชียงรายกำลังก่อสร้าง และมอบทุนสำหรับดำรงชีพ 5,000 บาท
2)นายเสงี่ยม ชุ่มมงคล 151ม.12ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย(อาชีพเก็บของเก่าขาย) มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าตรวจสอบเพื่อทำการปรับปรุงบ้าน โดยท่านจะสนับสนุนงบประมาณและมอบทุนสำหรับดำรงชีพ 3,000 บาท
3)น้องออมสิน บ้านไม่มีเลขที่หลังสุสานจีน ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย(อาชีพเก็บของเก่า/เก็บมูลวัว/ส่งลูกสาวเรียน) มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท
4)นายเสรี มะโนหาร ผู้ป่วยติดเชื้อฯ (กำลังป่วยไม่สามารถออกมาต้อนรับและพูดคุยกับทางคุณะได้) และมอบทุนสำหรับดำรงชีพ 3,000 บาท
5)นางจันทร์สุข โอนลาว 38ม.10ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มอบทุนสำหรับดำรงชีพ 3,000 บาท
ทุกครอบครัวที่ท่าน นิวัฒน์ พร้อมครอบครัวฯเมตตาไปเยี่ยมเยียนพูดคุยด้วยความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจและมอบวัตถุมงคลและทุนทรัพย์ในการดำดงชีพให้กับทุกครอบครัวฯถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตวิตต่อไปฯ
ทางด้านผู้ทีได้รับความช่วยเหลือทุกคนต่างฝากกราบขอบพระคุณมายังท่าน นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ พร้อมครอบครัวและคณะของท่านที่มีเมตตาสละเวลาสละทุนทรัพย์ของท่าน มาช่วยเหลือพวกเรา เหมือนเทวดามาโปรด ทั้งๆที่พวกเราก็ไม่เคยเห็นเทวดาเลย แต่มีบุญตามีวาสนาที่ได้เห็นเทวดาเดินดินตัวเป็นๆอย่างท่านนิวัตน์ แม้วัยแปดสิบเอ็ดปีแล้วท่านยังแข็งแรง และขอให้ท่านแข็งแรงอีกต่อไป เป็นที่พึ่งให้กับผู้กำลังได้รับความลำบากเดือดร้อน
      สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ที่บ้านนางจันทร์สมฯ(โกสินทร์นิมิต) ผู้ใหญ่บ้านนาย ทนู ก้อนใจ ในนามตัวแทนชาวบ้านได้ฝากกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงมายังท่าน นิวัฒน์ แจ้งอริยะวงศ์พร้อมคณะ ที่มาเติมเต็มสานต่อก่อความฝันให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้คลายความทุกข์ความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร เพียงลำพังการประกอบหาเลี้ยงชีพแต่ละครอบก็ลำบากอยู่แล้วการที่สร้างบ้านสักหลังให้กับผู้ที่ได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชุมชนของเราฯจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้  หากไม่มีผู้ใหญ่ใจมาช่วยพวกเราถือว่าพวกเราได้รับความเมตตาโดยแท้จากท่าน
  อีกทั้งกลุ่มพลังจิตอาสาทุกๆท่าน  ทำงานขยันขันแข็งมีประสิทธิภาพฯแสดงว่าผ่านการฝึกอบอรมมาเป็นอย่างดี
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ขอบคุณมณฑลทหารบก37เชียงราย (ค่ายเม็งรายมหาราช)/ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และสิ่งที่ทำมาทั้งหมดที่รายงานมา ณ.ที่นี้ พวกเราชาวจิตอาสา904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ ในวันที่ 28กรกฏาคม 2567
อันเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของฝองไทยทั่วประเทศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ฯ
ตามคำขวัญที่พวกเราชาวจิตอาสาฯพึงสำนึกใว้ในใจเสมอว่า
   มุ่ง มั่นขยันทำงาน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี
   ไธ  ธำรงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
    สง เคราะห์ปฎิบัติต่อผู้ยากไร้ด้วยเมตตา  จิตอาสาพระราชทาน
(ชาญณรงค์ ชัยชนะ ถ่ายภาพ/รายงาน)